ajax-loader-2
Polityka prywatności | MULDA-TRANS S.C.
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,mikado-core-2.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,mkd-theme-ver-1,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Polityka prywatności

Strona internetowa działająca pod adresem https://wywozodpadowwroclaw.pl należy do firmy Mulda-Trans S.C. z siedzibą przy ul. Braniewskiej 11, 54-109 Wrocław, NIP: 984-305-37-06

Kontakt z właścicielem strony jest możliwy pod adresem e-mail: mulda-trans@wp.pl

§ 1

Definicje

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  • Użytkownik – osoba fizyczna,
  • Właściciel strony – firma Mulda-Trans S.C. z siedzibą przy ul. Braniewskiej 11, 54-109 Wrocław, NIP: 984-305-37-06,
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
  • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://wywozodpadowwroclaw.pl/regulamin/
  • Strona – strona dostępna pod adresem: https://wywozodpadowwroclaw.pl

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony.

2. Do korzystania ze Strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

-dostęp do Internetu,

-standardowy system operacyjny,

-standardowa przeglądarka internetowa.

§ 3

Pliki cookies

1. Właściciel strony wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Właściciela strony.

2. Właściciel strony przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytwkonika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Właściciel strony niniejszym informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Właściciel strony niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Właściciela strony, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.

2. Właściciel strony zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej.